De Proef

De Thabor-ikoon

Volgens een aloude traditie behoort de ikoonschilder een proef van bekwaamheid af te leggen, namelijk het schilderen van de Thabor-ikoon. Op deze ikoon manifesteert de lichtende manifesteert de lichtende Christus zich op de berg. Het is een moeilijke opdracht dit meesterwerk te volbrengen. Je hiervan bewust zijn is van groot belang. Heb je deze taak volbracht dan begint pas het echte werk. Voordat een iconenschilder een keuze maakt welke ikoon hij gaat schilderen, verdiept hij zich eerste in de achtergrondinformatie. Dit is zelfs een verplichting! Hierna volgen de achtergronden en histories van de ikonen: “Mandylion” en Heilige Nicolaas de wonderdoener”.

Heilige Nicolaas de Wonderdoender

Deze ikoon vertegenwoordigt een interessante iconografische variant, waarin de heilige niet halflijfs maar slechts in buste voorgesteld wordt, zodat het gelaat het hele paneel beslaat. Alle bijkomstigheden vallen daardoor weg en de schilder is gedwongen het gelaat de grootste aandacht te geven. Deze drukt tegelijk de onverzettelijkheid en de menslievendheid uit, die de grote bisschop van Myra (Klein-Azie, IV-de eeuw) kenmerken. Het gelaat is gekarakteriseerd door het brede voorhoofd met spaarzaam golvend haar over de slapen, door de gestileerde ronde krullende baard en vooral de indringende blik.