Cursus

Tot 2011 gaf Cor Kroone cursus in het vervaardigen van ikonen.